I Postanowienia ogólne

 1. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej nadano znaczenie jak w Polityce prywatności.
 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem https://labonita.pl/ za pośrednictwem cookies.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych – i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest „Euro-net” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, e-mail: daneosobowe@euro.com.pl, telefon: 855 855 855, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, o numerze rejestrowym BDO 000011437, o kapitale zakładowym w wysokości 560.190 zł.

 

II Zakres i cel zbieranych danych

 1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.
 2. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie.
 3. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.
 4. Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookie:
  1. Niezbędne pliki cookie. Niniejsze pliki są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności.
  2. Analityczne pliki cookie. Umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pozwalają ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Za pomocą tych plików cookies, możliwe jest badanie statystyk i poprawianie wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkownika. W przypadku niewyrażenia zgody na ich wykorzystywanie, Usługodawca nie będzie posiadał informacji kiedy użytkownik odwiedził Serwis.
  3. Reklamowe pliki cookie. Pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkownika, nie tylko w Serwisie, ale też poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem Serwisu. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. W przypadku niewyrażenia zgody na stosowanie tych plików cookie, wyświetlanie reklam wciąż będzie możliwe, jednakże nie będą one dopasowane do preferencji użytkownika.
 5. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.
 6. Pełna lista wykorzystywanych plików cookies w ramach Serwisu jest dostępna tutaj.

 

III Zarządzanie plikami cookies

 1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
 2. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać:
  1. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies lub informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta;
  2. za pomocą suwaka dostępnego w serwisie. W tym celu należy użyć opcji „Zarządzaj cookies” dostępnej w prawym dolnym rogu Serwisu;
 3. Szczegółowe informacje dot. ustawienia zasad wykorzystywania plików cookies przez przeglądarkę, są dostępne pod poniższymi linkami:
  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

 

IV Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 15 powyżej należy wysłać e-mail na adres: daneosobowe@euro.com.pl, zadzwonić pod numer telefonu 855  855 855, skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta, skorzystać z formularza dostępnego na stronie https://www.euro.com.pl lub wysłać pisemną informację  na adres Usługodawcy: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15; 02-273 Warszawa, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
 3. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@euro.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Więcej aktualności